Νέα-Ανακοινώσεις

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

Η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ για τη διαδικασία συμπλήρωσης Απογραφικών Δελτίων Διδάσκοντα για το Ακ. Έτος 2015-16 ξεκινάει από την Πέμπτη 16 Μαρτίου 207. Παρακαλούνται τα μέλη ΔΕΠ με έδρα το ΕΑΠ να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα (που σχετίζεται με το ερευνητικό/επιστημονικό έργο) μέχρι και την Δευτέρα 10 Απριλίου 2017. Για οριστική υποβολή του δελτίου, στην ενότητα "Αποθήκευση και Υποβολή" τικάρετε το κουτί που υπάρχει μετά την πρόταση "Οριστική Υποβολή και κλείδωμα του απογραφικού δελτίου" και "πατάτε" το κουμπί "Αποθήκευση".

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης των Δελτίων παρακαλούμε να μας στείλτε email στο: projectmodip@eap.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε στο 2610367351.

 

 

 

Πέμπτη 07 Απριλίου 2016

Η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ για τη διαδικασία συμπλήρωσης Απογραφικών Δελτίων Διδάσκοντα για το Ακ. Έτος 2014-15 ξεκινάει από την Πέμπτη 07 Απριλίου 2016. Παρακαλούνται τα μέλη ΔΕΠ με έδρα το ΕΑΠ να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα (που σχετίζεται με το ερευνητικό/επιστημονικό έργο) μέχρι και το Σάββατο 23 Απριλίου 2016. Για οριστική υποβολή του δελτίου, στην ενότητα "Αποθήκευση και Υποβολή" τικάρετε το κουτί που υπάρχει μετά την πρόταση "Οριστική Υποβολή και κλείδωμα του απογραφικού δελτίου" και "πατάτε" το κουμπί "Αποθήκευση".

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης των Δελτίων παρακαλούμε να μας στείλτε email στο: projectmodip@eap.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε στο 2610367351.

 

 

 

Δευτέρα 09 Απριλίου 2015

Σε περίπτωση που δεν έχετε υποβάλει οριστικά τα Απογραφικά σας Δελτία, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία συμπλήρωσης των Απογραφικών Δελτίων Θεματικής Ενότητας,Τμήματος και Διδάσκοντα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ, παρατείνεται μέχρι  την Παρασκευή 24 Απριλίου. Η συγκεκριμένη είναι η τελική ημερομηνία υποβολής. Κατόπιν τα Απογραφικά Δελτία θα είναι διαθέσιμα προς την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ). Επιπλέον, στοιχεία από τα Απογραφικά Δελτία θα χρησιμοποιηθούν για τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης κάθε Σχολής και του Ιδρύματος.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία σχετικά με τη διαδικασία απογραφής μπορείτε είτε να στείλετε email στο projectmodip@eap.gr.

Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!

 

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

H λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ για τη διαδικασία συμπλήρωσης Απογραφικών Δελτίων Ακ. Έτους 2013-2014 ξεκινάει από Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015. Παρακαλούνται τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα, όλοι οι διδάσκοντες (Μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ) που δίδαξαν σε Τμήματα για το Ακαδ. Έτος 2013-2014 να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο Τμήματος και οι Συντονιστές Θεματικών Ενοτήτων να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο Θεματικής Ενότητας. Η διαδικασία συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή στις 10 Απριλίου 2015.

Μπορείτε να βρείτε οδηγό χρήσης και οπτικουαστικό οδηγό για τη λειτουργικότητα του συστήματος στη διεύθυνση: http://projectmodip.eap.gr:8080/modipHelp/

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία σχετικά με τη διαδικασία απογραφής παρακαλούμε να μας στείλτε email στο: projectmodip@eap.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να μας αφήστε κάποιο τηλέφωνο για να σας καλέσουμε, είτε να μας καλέσετε στο 2610367351.

 

Δευτέρα 07 Ιουλίου 2014

Σε περίπτωση που δεν έχετε υποβάλει οριστικά τα Απογραφικά σας Δελτία, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία συμπλήρωσης των Απογραφικών Δελτίων Θεματικής Ενότητας και Τμήματος  για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-13 στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ παρατείνεται μέχρι  την Δευτέρα 21 Ιουλίου. Η συγκεκριμένη είναι η τελική ημερομηνία υποβολής. Κατόπιν τα Απογραφικά Δελτία θα είναι διαθέσιμα προς την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ). Επιπλέον στοιχεία από τα Απογραφικά Δελτία θα χρησιμοποιηθούν για τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης κάθε Σχολής και του Ιδρύματος.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία σχετικά με τη διαδικασία απογραφής μπορείτε είτε να στείλετε email στο projectmodip@eap.gr, είτε να μας καλέσετε στο 2610367351.

 

Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

H λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ για τη διαδικασία συμπλήρωσης Απογραφικών Δελτίων Ακ. Έτους 2012-2013 ξεκινάει από Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014. Παρακαλούνται τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα, όλοι οι διδάσκοντες (Μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ) που δίδαξαν σε Τμήματα για το Ακαδ. Έτος 2012-2013 να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο Τμήματος και οι Συντονιστές Θεματικών Ενοτήτων να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο Θεματικής Ενότητας. Η διαδικασία συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στις 06 Ιουλίου 2014.

Μπορείτε να βρείτε οδηγό χρήσης και οπτικουαστικό οδηγό για τη λειτουργικότητα του συστήματος στη διεύθυνση: http://projectmodip.eap.gr:8080/modipHelp/

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία σχετικά με τη διαδικασία απογραφής είτε στείλτε email στο: projectmodip@eap.gr, είτε αφήστε μας κάποιο τηλέφωνο για να σας καλέσουμε, είτε καλέστε μας στο 2610367351.

 

Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Γενικές Παρατηρήσεις για τα Απογραφικά Δελτία

Η μορφή και το περιεχόμενο των Απογραφικών Δελτίων βασίζεται στα πρότυπα της ΑΔΙΠ.
Στοιχεία από όλα τα Απογραφικά Δελτία θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης κάθε Σχολής καθώς και για τη Διετή Έκθεση Αξιολόγηση του Ιδρύματος.
Στο Απογραφικό Δελτίο Τμήματος τα στοιχεία που αφορούν τη Συμμετοχή των Φοιτητών σε ΟΣΣ, Εργασίες και Εξετάσεις έχουν αντληθεί από τη Βάση Δεδομένων (ΒΔ) του μητρώου. Τα στοιχεία αυτά είναι προσυμπληρωμένα και ανοικτά, δηλαδή μπορείτε να τα τροποποιήσετε (κυρίως αφορά τις συμμετοχές των φοιτητών στις ΟΣΣ όπου δεν υπήρχαν στοιχεία στη ΒΔ για όλα τα τμήματα). Για τον υπολογισμό της Συμμετοχής των Φοιτητών στις ΟΣΣ η προσυμπληρωμένη τιμή υπολογίζεται από το μέσο όρο συμμετοχής των φοιτητών σε κάθε ΟΣΣ. Για τον υπολογισμό της  Συμμετοχής των Φοιτητών στις εργασίες, ως συμμετέχων φοιτητής στη διαδικασία θεωρείται κάποιος που έχει παραδώσει 1 τουλάχιστον εργασία. Για τον υπολογισμό της Συμμετοχής των Φοιτητών στις Εξετάσεις, ως συμμετέχων φοιτητής θεωρείται κάποιος που συμμετείχε τουλάχιστον σε 1 από τις 2 εξεταστικές.

 

Τρίτη 14 Μαΐου 2013

Σε περίπτωση που δεν έχετε υποβάλει οριστικά τα Απογραφικά σας Δελτία, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία συμπλήρωσης των Απογραφικών Δελτίων Θεματικής Ενότητας, Τμήματος και Διδάσκοντα στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ παρατείνεται μέχρι  την Κυριακή 26 Μαΐου. Η συγκεκριμένη είναι η τελική ημερομηνία υποβολής, κατόπιν θα συγκεντρωθούν και θα επεξεργαστούν τα Απογραφικά Δελτία, μέρος των οποίων θα αποτελέσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος. Επιπλέον, τα Απογραφικά Δελτία θα είναι διαθέσιμα προς την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

 

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία συμπλήρωσης των Απογραφικών Δελτίων Θεματικής Ενότητας, Τμήματος και Διδάσκοντα στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ θα παραταθεί μέχρι  την Παρασκευή 10 Μαΐου. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία σχετικά με τη διαδικασία απογραφής είτε στείλτε email στο: ioannis.ntokas@eap.gr, είτε αφήστε μας κάποιο τηλέφωνο για να σας καλέσουμε, είτε καλέστε μας στο 2610367351.

Δευτέρα 08 Απριλίου 2013

H λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ ξεκινάει από τις 08 Απριλίου 2013. Παρακαλούνται τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα, όλοι οι διδάσκοντες (Μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ) που δίδαξαν σε Τμήματα για το Ακαδ. Έτος 2011-2012 να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο Τμήματος και οι Συντονιστές Θεματικών Ενοτήτων να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο Θεματικής Ενότητας. Η διαδικασία συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων θα ολοκληρωθεί στις 25 Απριλίου 2013.

Μπορείτε να βρείτε οπτικουαστικό οδηγό για τη λειτουργικότητα του συστήματος στη διεύθυνση: http://projectmodip.eap.gr:8080/modipHelp/

 

Συχνές ερωτήσεις

 

Τι είναι ο υπολειπόμενος χρόνος σύνδεσης και πως ανανεώνεται

Ο υπόλοιπος χρόνος σύνδεσης αντιστοιχεί στον μέγιστο χρόνο που έχει κάθε χρήστης να συμπληρώσει τα ζητούμενα πεδία χωρίς να στείλει κάποιο αίτημα στον εξυπηρετητή (server) που λειτουργεί το Πληροφοριακό Σύστημα. Ο μέγιστος χρόνος έχει οριστεί στα 45 λεπτά, και αν αυτός ο χρόνος ολοκληρωθεί ο χρήστης αποσυνδέεται από το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί δεν αποθηκευτούν αν λήξει ο χρόνος χάνονται. Ο υπολειπόμενος χρόνος σύνδεσης ανανεώνεται κάθε φορά που ο χρήστης στείλει αίτημα στο server (για παράδειγμα αν γίνει ανανέωση της σελίδας, ή αποθηκευτούν προσωρινά τα δεδομένα).

Είμαι διδάσκων ή συντονιστής και δεν μπορώ να εισέλθω στο σύστημα

Θα πρέπει να επαληθεύσετε τα username και password χρησιμοποιώντας τα για να εισέλθετε σε κάποια άλλη υπηρεσία του ΕΑΠ.

Εφόσον τα στοιχεία φαίνονται σωστά, αλλά ακόμα δεν είναι δυνατή η είσοδος στο σύστημα, δοκιμάστε τη σύνδεση και την είσοδο από άλλο Η/Υ ή από άλλο web browser, ή τέλος, καθαρίστε τα προσωρινά αποθηκευμένα στοιχεία του web browser και ξαναπροσπαθήστε.

Εάν έχετε κάνει όλα τα παραπάνω και τελικά δεν εισέρχεστε στο σύστημα επικοινωνήστε στο email: projectmodip@eap.gr και διατυπώστε το πρόβλημά σας στέλνοντας όμως το τμήμα και τη θεματική ενότητα που διδάσκετε καθώς και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας.

Έκδοση: 3.20 (0)