Είσοδος στην υπηρεσία αξιολόγησης του ΕΑΠ
Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την είσοδο στην υπηρεσία. Ισχύουν τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιείτε για την είσοδο στις υπόλοιπες υπηρεσίες του ΕΑΠ. Αν δεν έχετε πρόσβαση επικοινωνήστε με τον administrator του συστήματος.