Λίστα Αρχείων
Εδώ εμφανίζεται μια λίστα η οποία περιέχει αρχεία τα οποία έχουν δημοσιευτεί από τον διαχειριστή. Τα αρχεία αυτά μπορεί να είναι δημόσια ή να έχουν πρόσβαση από συγκεκριμένους χρήστες ανάλογα με τον ρόλο που τους έχει ανατεθεί.

Στα φίλτρα αναζήτησης συμπληρώνετε ή επιλέγετε τις τιμές, βάσει των οποίων θα γίνει η αναζήτηση στις εγγραφές της Τοπικής Βάσης Δεδομένων. Τα φίλτρα αναζήτησης αποτελούνται από τον «Τίτλο αρχείου», «Κατηγορία» και «Έτος». Αν δεν συμπληρώσετε κανένα από τα πεδία των κριτηρίων αναζήτησης, η εφαρμογή θα επιστρέψει ως αποτέλεσμα όλες τις διαθέσιμες εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στην Τοπική Βάση Δεδομένων και είναι προσβάσιμες στον ρόλο που σας έχει ανατεθεί. Για να περιορίσετε το εύρος των αποτελεσμάτων αναζήτησης έχετε την δυνατότητα αλλαγής του αριθμού εγγραφών ανά σελίδα. Επίσης μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου που επιθυμείτε.