Οδηγός


Πληροφοριακό Σύστημα Οδηγός Χρήσης

Οπτικοακουστικό υλικό για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ


Στη σελίδα αυτή θα βρείτε έναν εύχρηστο οδηγό για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ.

Γενικά στοιχεία
Διαπιστευτήρια

Απογραφικό δελτίο θεματικής ενότητας

Απογραφικό δελτίο τμήματος

Απογραφικό δελτίο διδάσκοντα

Ετήσια έκθεση

Διετής έκθεση

Εξωτερική αξιολόγηση